فروش و خرید نهال بادام دیرگل پوست کاغذی

مهندس زردادی: ۰۹۱۵۹۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۱۵۲۱۵۷۴۶۵

نهال بادام ،بادام شاهرودی،بادام_مامایی،نهال _بادام سنگی،نهال بادام_فرانیس،بادام_پوست کاغذی این رقم دارای درختی با ریشه های عمیق است که مقاوم به خشکی بوده و دیرگل و دیررس است که پوست سبز آن براحتی جدا می شود و پوست میوه آن چوبی نیمه سنگیست برداشت محصول آن آسان است و 40%درصدمغز است که مغز ان قهوه ای روشن با طعم خوبیست خودناسازگار است که ارقام گرده دهنده سهند و شکوفه می باشد.

مهندس زردادی

کردستان > دیواندره

۰۹۱۵۹۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۱۵۲۱۵۷۴۶۵

Email

تعداد بازدید: ۳۵۹۳

به روز رسانی: امروز ۱۵:۴۷

شناسه آگهی: ۱۲۱۴۴۷۷

تازه های کشاورزی و دامداری در دیواندره