فروش Borax

بهدخت حسینی: ۰۲۱۴۴۲۰۴۰۳۳ - ۰۲۱۴۴۲۰۴۰۵۱ - ۰۲۱۴۴۲۰۴۰۴۱

این ماده یکی ازمواد معدنی تشکیل شده از اسید بوریک و سدیم است که ساختار مولکولی آن به صورت دکاهیدرات (10 آبه ) و پنتا هیدرات (5 آبه) و به شکل ماده جامد سفید رنگی بوده که در آب حل می شود. از مصارف براکس می توان به صنعت ورق سازی اشاره نمود که اجزای تشکیل دهنده چسب (stain hall)بوده و در واقع به عنوان Stabilizer جهت تنظیم ویسکوزیته چسب مورد استفاده قرار می گیرد. از مصارف دیگر براکس می توان استفاده در شوینده ها ، مواد آرایشی و حشره کش ها نام برد.

بهدخت حسینی

کردستان > دیواندره

۰۲۱۴۴۲۰۴۰۳۳ - ۰۲۱۴۴۲۰۴۰۵۱ - ۰۲۱۴۴۲۰۴۰۴۱

Email

تعداد بازدید: ۷۲۴

به روز رسانی: امروز ۱۸:۱۲

شناسه آگهی: ۱۰۰۹۲۴۶