فروش رتبه 5 راه وباند 5 ابنیه ساختمان

نوین ثبت: ۰۲۱۸۸۸۸۰۵۰۳ - ۰۲۱۸۸۸۸۰۷۰۳ - ۰۹۱۲۴۳۳۰۱۶۸

فروش رتبه 5 راه وباند 5 ابنیه ساختمان طبق آخرین آیین نامه ی ساجات اسم رو سایت نظارت راهبردی با 2 سال وکالت مهندس 4 سال اعتبار کارتکس بدون واسطه آماده محضر 02141505 02188880703 02188880503

نوین ثبت

کردستان > دیواندره

۰۲۱۸۸۸۸۰۵۰۳ - ۰۲۱۸۸۸۸۰۷۰۳ - ۰۹۱۲۴۳۳۰۱۶۸

تعداد بازدید: ۲۱۱۵

به روز رسانی: ۶ روز پیش

شناسه آگهی: ۵۳۸۱۸۷