تجهیزات آزمایشگاه پزشکی در دیواندره

هشدار دهنده دما سردخانه ویخچال واکسن

کنترل حداقل وخداکثر دمای مجاز در سردخانه های دارو - واکسن - خون . ارسال sms در مواقع بحرانی کنترل از طریق خط تلفن وموبایل

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۴ | البرز