جذب فروشنده در دیواندره

فروشنده ایزومالت

شکر ایزومالت چیست؟ ایزومالت... ایزومالت خام رطوبت هوا را  جذب می کند و باید در یک ظرف محکم...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۰۹ | پارسایی