فروش گلدن در دیواندره

فروش نهال سیب جرومین

سیب جرومین (سیاه) پایه m6... در استان اصفهان رد دلیشز،  گلدن دلیشز ، گلاب اصفهان ، گلاب... پایه های دیگری نیز استفاده نمود.

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۱۸ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی