کود n در دیواندره

مزایای پرلیت زمین کاو

50% صرفه جویی در هزینه مصرف مواد مغذی موجود در  کود مواد مغذی  کود توسط دانه های پرلیت به دام... شرکت: 09365077781

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر